Webdesign

Et design utgjør hele førsteinntrykket på nettstedet ditt, og gir den besøkende et visuelt inntrykk av hvem du er og hva du kommuniserer. Et godt webdesign være en viktig del av bedriftens identitet og synlighet, og slik være med på å styrke bedriftens fortrinn i markedet. 

Skreddersydd design
Ingen behov eller bedrifter er like, ingen løsninger er like. Vi leverer løsninger som er tilpasset kundens behov enten det gjelder design eller tekniske løsninger. Vi jobber enten ut ifra kundens eksisterende/ønsket mal eller egne forslag fra oss.  


Responsiv webdesign
Besøkende på nettsiden din er i dag koblet til internett via mange ulike enheter. Etter at salget av nettbrett og smarttelefoner eksploderte i Norge, har også våre brukervaner forandret seg kraftig. Noen ser den via en liten smarttelefon, noen en stor PC-skjerm og mange er innom nettsiden din gjennom et nettbrett. Et responsivt design er levende og tilpasser seg den besøkende, uansett hvilken teknologisk enhet han bruker.

Alle våre designløsninger leveres med publiseringssystem.